หลังคาออนดูแคลร์

ออนดูแคลร์ หรือ แผ่นหลังคาแบบกึ่งใส

 

แผ่นหลังคาออนดูลีนแบบกึ่งใส มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ออนดูแคลร์ ใช้กรรมวิธีในการผลิตแบบประสมประสาน
ระหว่าง ไฟเบอร์กลาส และ เรซิน ก่อนผ่านกระบวนการอื่นๆเพื่อทำให้ แผ่นหลังออนดูแคลร์ของออนดูลีน
มีความโปร่งใสในระดับความเข้มที่สามารถ:

 

•     ปัองกันรังสี UV จากแสงแดด
•     ให้แสงสว่างส่องผ่าน นวลตา
•     นำไปใช้เป็นหนึ่งในวัสดุหลัก สำหรับก่อสร้างอาคารต่างๆ โรงเพาะชำ บ้านพักอาศัย ศูนย์กีฬาในร่ม
      ฯลฯ ซึ่งต้องการความสว่างจากแสงแดด อันเป็นการช่วยประหยัด ต้นทุน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และ
      พลังงานของชาติ ได้อีกทางหนึ่ง

 

 

คุณลักษณะพิเศษของแผ่นหลังคาออนดูแคลร์ของออนดูลีน

 

ออนดูแคลร์ ทนทานในอุณภูมิ หนาวจัด และ ร้อนจัด

 

เป็น หลังคาโพลีเอสเตอร์ แบบ กึ่งใส ซึ่งมีความแข็งแรง แข็งแกร่ง
และทนทานต่อสภาพอากาศในระดับอุณภูมิที่ เย็นจัด (ลบสามสิบองศาเซลเซียส) และ ร้อนจัด
(หนึ่งร้อยยี่สิบองศาเซลเซียส) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพใดๆ เนื่องด้วยมี สัมประสิทธิ์ในการขยายตัวสูง
(High margin of Expansion Coefficient) ด้วยเหตุนี้ ออนดูแคลร์ หลังคาโพลีเอสเตอร์ แบบกึ่งใส ของ
ออนดูลีน จึงมีอายุการใช้งาน แกร่งและทนทานอย่างต่อเนื่อง นานนับสิบปี

 

 

ออนดูแคลร์ทนทานต่อสารเคมี

 

ออนดูแคลร์ ทนทานต่อสารเคมีทั้งที่เป็น กรด และ ด่าง ทั้งที่อยู่ในประเภท ไฮโดรคาร์บอน และ สารละลาย
ได้มากมายหลายชนิด

 

คุณสมบัติทางเทคนิค

 

ลักษณะแผ่น : (สั่งทำ) แผ่นที่สั่งนำเข้ามาในปัจจุบัน
มีลักษณะแผ่นที่เทียบเท่าและนำไปใช้ได้กับแผ่น
ออนดูลีนคลาสสิค และออนดูวิลล่า
ความหนา : 0.8 มิลลิเมตร
การยอมให้แสงผ่าน : ไม่มีสี
สัมประสิทธิ์การขยายตัว (Expansion Coefficient) : 25 x 10(-6) m/m °Celsius
ใช้งานในช่วงอุณหภูมิ : -30 ถึง +120 °เซลเซียส