ออนดูลีนร่วมงาน “สถาปนิก ’54”

เมื่อวันที่ 8 ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ออนดูลีน กรุงเทพฯ นำโดย นายรัชต์ ตันติกุล ผู้จัดการบริษัทออนดูลีน ประจำประเทศไทยได้ร่วมเปิดบูทแสดงสินค้ส แผ่นหลังคาในงาน “สถาปนิก’54” ณ เมืองทองธานี Challenger 1 นอกจากนี้ ออนดูลีน ยังได้ให้ข้อมูลมากมายกับผู้ที่ให้ความสนใจในรูปแบบต่างๆ อาธิเช่น วีดีทัศน์ และแผ่นพับ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสอบถามข้อมูล และข้อสงสัยโดยตรงจากตัวแทนของเรา ในงานนี้ได้มีผู้ร่วมชมและให้ความสนใจบูทออนดูลีนเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยายกาศงาน “สถาปนิก’54” บูทออนดูลีน