บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มั่นใจเลือกติดตั้งหลังคาออนดูลีน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้แปรรูปและส่งออกยางอันดับหนึ่งจากประเทศไทย กำลังจะมีการขยายโรงงานฐานการผลิตจำนวนทั้งหมด 10 แห่ง ในประเทศไทย และมีพื้นที่หลังคาของโรงงานในแต่ละแห่งกว่า 30,000 ตรม. ซึ่งโรงงานแปรรูปยางนั้น ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานที่ต้อง ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมี ก็ยังได้ให้ความไว้วางใจ และมั่นใจในคุณภาพของสินค้าแผ่นหลังคาเบา ออนดูลีนในการปูหลังคา และได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี และได้มีการขยายผลการใช้แผ่นหลังาเบาออนดูลีนบนอาคารโกดังในโรงงานของกลุ่ม ศรีตรัง จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้