ออนดูวิลลาได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ หลังคายอดเยี่ยม ณ ประเทศบัลแกเรีย 15 มิถุนายน 2554

ออนดูวิลลาได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์หลังคายอดเยี่ยม ณ ประเทศบัลแกเรีย

 

ผลิตภัณฑ์ออนดูวิลลา ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์หลังคายอดเยี่ยมในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สำหรับการก่อสร้าง (“Best building product 2011”) ทางอินเตอร์เนตการแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยแหล่งรวมลิงค์(เว็บท่าหรือWeb Portal) ที่ชื่อว่าCITYBUILD.BG  ประเทศบัลแกเรีย

 

เป็นเวลา 4ปีแล้วที่การแข่งขันนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เล็งเห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่ถูกใช้ในงานก่อสร้างผ่านทางอินเตอร์เนตทุกโรงงานผู้ผลิตของชาวบัลแกเรียน ซึ่งรวมถึงผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้เข้า ร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมดทุกผู้ผลิต

 

ในปีนี้ได้มีการลงคะแนนแบบ ใหม่เกิดขึ้น คือ ในขณะที่บริษัทที่ทำมาก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอชื่อสินค้าที่ดีที่สุดของพวก เค้าขึ้นมา และให้โอกาสกับผู้เข้าชมweb portalได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนให้กับสินค้าที่ตนเลือกเท่านั้น ในปีนี้ผู้อ่านทุกคนของเว็บไซด์ citybuild.bg สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้เข้าแข่งขันสินค้ายอดเยี่ยมสำหรับ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมในการก่อสร้างของปี 2010 นั้นได้มีการรับอีเมลเป็นจำนวน 1760 อีเมลพร้อมกับคำแนะนำและสินค้า 59 ผลิตภัณฑ์ได้ถูกเสนอชื่อใน 10 ประเภทผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

 

งานประกาศและมอบผลรางวัล อย่างเป็นทางการได้ถูกจัดขึ้นในวันที่20 เมษายนพ.ศ.2554 ณอาคารของ The Union of Bulgarian Architects ออนดูวิลล่าได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์หลังคายอดเยี่ยมสำหรับปี2553 (The Best Roofing Product for 2010)

 

ลิงค์การประกวดในบัลแกเรียน http://CITYBUILD.BG

 

เว็บไซด์ของออนดูลีนบัลแกเรียน http://www.onduline.com/bg/bg-onduvilla-best-product